Inomhusklimat, Ventilation

Ventilation i hybel

Ventilaton

Ventilationen i sovsalarna är ofta otillräcklig

Det är ofta dålig ventilation i sovsalar i äldre bostäder. Då borde du göra något åt ​​det. Här kan du läsa om:

  • tekniska krav på ventilation i sovsalar
  • fördelar med bättre ventilation i sovsalar
  • vilka lösningar finns för att förbättra detta
Ventilation i hybel

Ventilation ger hälsosam luft

Krav på ventilation i sovsalar

Har du en ny bostad ska tekniska installationer följa TEK-17 (eller ändras). Då ska allt vara i sin ordning, och ventilationen i sovsalen ska vara bra. Har du en äldre bostad från före 2011 finns det andra krav. Här kommer fönster och luftventiler att anses vara tillräcklig ventilation. (Källa). Detta är den formella och juridiska sidan av saken. I verkligheten är detta ofta otillräckligt och med dagens användning av bostäder är ventilationen i en sådan sovsal ofta dålig.

 

Fördelar med bättre ventilation i sovsalar
Det finns många goda skäl att säkerställa bättre ventilation i din hyresbostad:

  • Tar bort fukt. Dagens användning av bostäder skapar ofta mer fukt än tidigare. Mer duschar, mer tvätt och mindre värme på grund av energipriserna. Många hyresgäster stänger ventilationsventilerna för att spara på uppvärmningskostnaderna och du som ägare står kvar med en bostad som kännetecknas av för mycket fukt. Många väljer att sätta in en avfuktare i tillägg.
  • Minskar radon. Som hyresvärd måste du dokumentera mängden radon i hyresfastigheten. Har du fler än 100 Becquerel måste åtgärder vidtas. En rumsfläkt ersätter luften och därmed minskar mycket av radonet. Detta räcker ofta för att komma ner till juridiska värderingar.
  • Minskar lukter. Många som hyr ut har upplevt att det kommer en lukt från internatet. Andra människor har andra vanor, äter annan mat och lever annorlunda än du. Det kan ofta vara obehagligt att få in andras lukter i din bostad. Bättre ventilation i sovsalen minskar detta. Mindre besvärande lukter leder till färre konflikter och en mer harmonisk hyresrätt.
  • Fräschare lukt och mindre CO2. Bättre ventilation ger bättre luft. Människor andas ut CO2, som måste ventileras. Ventilerna är ofta för små och CO2 ackumuleras med tiden. Man kan säga att det är hyresgästens ansvar att lufta, men detta förbises och glöms ofta bort. Säkerställer du bättre ventilation får du nöjdare hyresgäster. Att ständigt byta hyresgäst kan orsaka dig mycket arbete och kostnader. Det är därför klokt att se till att de som bor där är nöjda.
  • Sparar pengar. Ventilation i ventiler eller öppna fönster skickar värmen rakt ut. Kanske är det du som betalar för denna värme? En rumsfläkt med värmeåtervinning kommer att ta hand om nästan all värme. Det här är bra ekonomi.
  • Bra miljöåtgärder. Att tillhandahålla ventilation med värmeåtervinning är en bra miljöåtgärd, och visar dina hyresgäster att du tar ansvar.